ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรม

โปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปด้วยความถูกต้อง ลดระยะเวลาการแก้ไข การส่งข้อมูลระหว่างกองทุนฯ และ สปสช.เขต 4 สระบุรี


SRR NHSO

NHSO Saraburi

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี ในพื้นที่ความดูแล 8 จังหวัด

More
Local Fund

LocalFund Information

เพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วม เพื่อหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน

More
Localfund Program

Localfund Management

ระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น

More