ข้อมูลการติดต่อ

Our Location

Mailing Address

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี
65/3 อาคาร สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี
ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ.สระบุรี, 18000

ผู้ติดต่อ : คุณประพจน์ บุญมี
Phone: 084-439-0145
Email: prapot.b@nhso.go.th
ผู้ติดต่อ : คุณปัญญา สนธิ
Phone: 036-213-205 ต่อ 5257 / 083-992-5758
Email: panya.s@nhso.go.th

SRR NHSO

NHSO Saraburi

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี ในพื้นที่ความดูแล 8 จังหวัด

More
Local Fund

LocalFund Information

เพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วม เพื่อหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน

More
Localfund Program

Localfund Management

ระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น

More