กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง (08-6767-4979) tonguru แอ๊ด gmail.com
Best Screen 1600x900 pixel, Support IE8++, FireFox 20++, Crome
หรือ เข้า google.com ค้นหา localfund หรือ สปสช.เขต 4 หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุนฯ ใหม่ (78 กองทุน) อัพเดต 17 ก.พ.2560 สอบถามเพิ่มเติม คุณประพจน์ บุญมี 036-213-205 ต่อ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ มือถือ 084-439-0145 ในวันและเวลาราชการ
ลำดับที่
จังหวัด
อำเภอ
รหัสเดิม
รหัสใหม่
ชื่อกองทุน
1
นครนายก
เมืองนครนายก
50826
L9114
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าทราย
2
นครนายก
เมืองนครนายก
50825
L9113
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังกระโจม
3
นครนายก
เมืองนครนายก
50824
L9112
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงละคร
4
นนทบุรี
บางบัวทอง
51059
L9347
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางบัวทอง
5
นนทบุรี
บางกรวย
51023
L9311
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางสีทอง
6
นนทบุรี
เมืองนนทบุรี
51022
L9310
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางรักน้อย
7
นนทบุรี
บางบัวทอง
51010
L9298
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำโพ
8
นนทบุรี
ปากเกร็ด
51009
L9297
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อ้อมเกร็ด
9
นนทบุรี
บางใหญ่
50353
L8645
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านใหม่
10
ปทุมธานี
สามโคก
51008
L9296
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามโคก
11
ปทุมธานี
หนองเสือ
50352
L8644
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงกาสาม
12
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
50351
L8643
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูขวาง
13
ปทุมธานี
เมืองปทุมธานี
50350
L8642
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบางคูวัด
14
ปทุมธานี
ธัญบุรี
50349
L8641
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
15
ปทุมธานี
คลองหลวง
50348
L8640
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองห้า
16
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
51064
L9352
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หันตรา
17
พระนครศรีอยุธยา
บางปะอิน
51021
L9309
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
18
พระนครศรีอยุธยา
มหาราช
51007
L9295
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตอ
19
พระนครศรีอยุธยา
มหาราช
51006
L9294
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขวาง
20
พระนครศรีอยุธยา
อุทัย
50347
L8639
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คานหาม
21
พระนครศรีอยุธยา
เสนา
50346
L8638
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนมโค
22
พระนครศรีอยุธยา
วังน้อย
50345
L8637
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำไทร
23
พระนครศรีอยุธยา
ลาดบัวหลวง
50344
L8636
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู้สลอด
24
พระนครศรีอยุธยา
ภาชี
50343
L8635
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระจิว
25
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
50342
L8634
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดตูม
26
พระนครศรีอยุธยา
ผักไห่
50341
L8633
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หน้าโคก
27
พระนครศรีอยุธยา
บ้านแพรก
50340
L8632
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองน้อย
28
พระนครศรีอยุธยา
บางปะหัน
50339
L8631
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พุทเลา
29
พระนครศรีอยุธยา
บางบาล
50338
L8630
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำเต้า
30
พระนครศรีอยุธยา
บางไทร
50337
L8629
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางยี่โท
31
พระนครศรีอยุธยา
บางซ้าย
50336
L8628
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพัฒนา
32
พระนครศรีอยุธยา
นครหลวง
50335
L8627
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากจั่น
33
พระนครศรีอยุธยา
ท่าเรือ
50334
L8626
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหลวง
34
ลพบุรี
เมืองลพบุรี
51005
L9293
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขาสามยอด
35
ลพบุรี
หนองม่วง
50333
L8625
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อทอง
36
ลพบุรี
หนองม่วง
50332
L8624
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองม่วง
37
ลพบุรี
สระโบสถ์
50331
L8623
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.มหาโพธิ
38
ลพบุรี
ลำสนธิ
50330
L8622
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดตาเพชร
39
ลพบุรี
เมืองลพบุรี
50329
L8621
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกกโก
40
ลพบุรี
พัฒนานิคม
50328
L8620
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
41
ลพบุรี
บ้านหมี่
50327
L8619
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเมือง
42
ลพบุรี
ท่าหลวง
50326
L8618
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหลวง
43
ลพบุรี
ท่าหลวง
50325
L8617
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก่งผักกูด
44
ลพบุรี
ท่าวุ้ง
50324
L8616
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาสมอคอน
45
ลพบุรี
ชัยบาดาล
50323
L8615
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำนารายณ์
46
ลพบุรี
โคกสำโรง
50322
L8614
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสำโรง
47
ลพบุรี
โคกเจริญ
50321
L8613
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทอง
48
สระบุรี
หนองแค
51004
L9292
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ
49
สระบุรี
วิหารแดง
51003
L9291
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านลำ
50
สระบุรี
วังม่วง
51002
L9290
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังม่วง
51
สระบุรี
มวกเหล็ก
51001
L9289
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำพญากลาง
52
สระบุรี
พระพุทธบาท
51000
L9288
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาวง
53
สระบุรี
ดอนพุด
50999
L9287
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงตะงาว
54
สระบุรี
หนองโดน
50311
L8603
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทอง
55
สระบุรี
หนองแซง
50310
L8602
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกบ
56
สระบุรี
เสาไห้
50309
L8601
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวปลวก
57
สระบุรี
เมืองสระบุรี
50308
L8600
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดาวเรือง
58
สระบุรี
พระพุทธบาท
50307
L8599
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพุกร่าง
59
สระบุรี
บ้านหมอ
50306
L8598
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองขีดขิน
60
สระบุรี
เฉลิมพระเกียรติ
50305
L8597
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแก้ง
61
สระบุรี
แก่งคอย
50340
L8596
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าคล้อ
62
สิงห์บุรี
อินทร์บุรี
50320
L8612
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทองเอน
63
สิงห์บุรี
อินทร์บุรี
50319
L8611
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประศุก
64
สิงห์บุรี
อินทร์บุรี
50318
L8610
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับยา
65
สิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
50317
L8609
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงหมู่
66
สิงห์บุรี
เมืองสิงห์บุรี
50316
L8608
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวไผ่
67
สิงห์บุรี
พรหมบุรี
50315
L8607
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านหม้อ
68
สิงห์บุรี
บางระจัน
50314
L8606
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านจ่า
69
สิงห์บุรี
ท่าช้าง
50313
L8605
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพประจักษ์
70
สิงห์บุรี
ค่ายบางระจัน
50312
L8604
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ค่ายบางระจัน
71
อ่างทอง
แสวงหา
50365
L8657
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยไผ่
72
อ่างทอง
สามโก้
50364
L8656
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อบทม
73
อ่างทอง
วิเศษชัยชาญ
50363
L8655
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าช้าง
74
อ่างทอง
เมืองอ่างทอง
50362
L8654
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่างิ้ว
75
อ่างทอง
โพธิ์ทอง
50361
L8653
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเจ้าฉ่า
76
อ่างทอง
ป่าโมก
50360
L8652
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โผงเผง
77
อ่างทอง
ไชโย
50359
L8651
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยฤทธิ์
78
อ่างทอง
ไชโย
50358
L8650
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราชสถิตย์
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
ขั้นตอนการ รับเงิน จ่ายเงิน กองทุนอบต.เทศบาล