หน้าหลักกองทุนฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกองทุนฯ
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนฯ
เอกสาร สปสช.
ผู้ประสานงานกองทุนฯ
ถาม - ตอบกองทุนฯ
ติดต่อกองทุนฯ
www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
โปรแกรมช่วยแต่งตั้งกรรมการกองทุนแบบออนไลน์
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2549-2557 (เก่า)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2558 (ใหม่)
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
งบประมาณสนับสนุนอปท
ลงทะเบียนเข้าประชุมออนไลน์ โดย สปสช.เขต 4 สระบุรี
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานใหม่ (ปี 2558)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
 • วีดีทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • แอพพิเคชั่น "ก้าวใหม่ สปสช." โดย สปสช.
ระบบกำกับติดตามการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • วีดีโอ : 10 ขั้นตอนบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
แจ้งโอนเงินกองทุนฯ
หนังสือคู่มือกองทุนฯ
41 โครงการตัวอย่าง ปี 2560
QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
- แจ้ง อปท. ทุกแห่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี ขอแจ้งโอนเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ.2562
 1. แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 (ในระยะ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ) : คลิกที่นี่
 2. คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562 : คลิกที่นี่
ประกาศสำนักงานหลีกประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายชือผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย รมว.สาธารณสุข l คลิกที่นี่
 2. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย เลขาธิการ สปสช.  l คลิกที่นี่
 3. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l คลิกที่นี่
 4. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 5. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย นายชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 6. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ l PDF, WORD

หนังสือ สปสช.เขต 4 สระบุรี
 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่]
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่]
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่]
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่]
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่]
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่]
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่]
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่]
- ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี สำหรับ 8 จังหวัดภาคกลาง ปีงบประมาณ 2562
QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี
 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่]
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่]
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่]
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่]
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่]
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่]
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่]
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่]
   ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร"งานประชุมชี้แจง 8 จังหวัด" ใหม่ล่าสุด (8 ม.ค.2562)  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
    กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Workshop กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ณ ห้องหงส์มังกร ชั้น 12  อาคารเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 1 -2 เมษายน พ.ศ.2562

Local Fund Official Page
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2562
ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข Long Term Care
โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน
    เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ  รองเลขาธิการสปสช. ลงพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี  จ.นนทบุรี โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  จ. นนทบุรี และผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกิจกรรม  “โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันการจมน้ำในเด็กวัยเรียน” ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทุบุรี

กองทุนสปสช. กลุ่มที่ 5                กองทุนสปสช. กลุ่มที่ 6
(หมายเหตุ :  เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น)
ระบบไลน์ (Line) : กรณีที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
Line กองทุนสปสช.เขต 4  ให้สมัครเข้าร่วม โดย สแกน QR Code  (เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทุกคน จำเป็นต้องเป็นสมาชิกในกลุ่ม)
แนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 6 เดือนหลัง ปี 2562
(อัพเดต 15 พ.ค. 2562)
(อัพเดต 15 เม.ย. 2562)
(อัพเดต 15 เม.ย. 2562)
(อัพเดต 15 เม.ย. 2562)
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ 2562