ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
หน้าหลักกองทุนฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกองทุนฯ
ดาวน์โหลดเอกสารกองทุนฯ
เอกสาร สปสช.
ผู้ประสานงานกองทุนฯ
ถาม - ตอบกองทุนฯ
ติดต่อกองทุนฯ
www.localfund.in.th กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถื่นหรือพื้นที่
โปรแกรมช่วยแต่งตั้งกรรมการกองทุนแบบออนไลน์
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2549-2557 (เก่า)
โปรแกรมรายงานกองทุน ปี 2558 (ใหม่)
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
งบประมาณสนับสนุนอปท
ขั้นตอนการ รับเงิน จ่ายเงิน กองทุนอบต.เทศบาล
ลงทะเบียนเข้าประชุมออนไลน์ โดย สปสช.เขต 4 สระบุรี
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมรายงานใหม่ (ปี 2558)
คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
สอบถามปัญหาโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • โทรศัพท์ 036-213-205 ต่อ 5262 คุณประพจน์ บุญมี
App ก้าวใหม่ สปสช. สำหรับ Android
 • วีดีทัศน์แนะนำองค์กร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • แอพพิเคชั่น "ก้าวใหม่ สปสช." โดย สปสช.
ระบบกำกับติดตามการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
คู่มือการเข้ารับค่ารักษาพยาบบาลสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2559
ไลน์กลุ่มที่ 3
 • วีดีโอ : 10 ขั้นตอนบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
แจ้งโอนเงินกองทุนฯ
หนังสือคู่มือกองทุนฯ
App ก้าวใหม่ สปสช. สำหรับ ios
คู่มือ การดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย ประพจน์ บุญมี
41 โครงการตัวอย่าง ปี 2560
Local Fund Official Page
QR-Code เว็บไซต์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
- แจ้ง อปท. ทุกแห่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี ขอแจ้งโอนเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ พ.ศ.๒๕๖๑
 1. เรื่อง หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน ปี 2561: คลิกที่นี่
 2. ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ปี 2561 ฉบับเต็ม: คลิกที่นี่
คู่มือการดำเนินงาน Long Trem Care โดย สปสช.เขต 4 สระบุรี 36 MB. PDF
ประกาศสำนักงานหลีกประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายชือผู้แทนศูนย์ประสานงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อประชาชนฯ
 1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย รมว.สาธารณสุข l คลิกที่นี่
 2. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย เลขาธิการ สปสช.  l คลิกที่นี่
 3. หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l คลิกที่นี่
 4. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ โดย สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 5. หนังสือแจ้งนายก ทต./ นายก อบต. เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ โดย นายชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต ๔ สระบุรี l คลิกที่นี่
 6. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ l PDF, WORD

หนังสือ สปสช.เขต 4 สระบุรี
 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่]
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่]
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่]
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่]
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่]
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่]
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่]
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่]
- ตารางจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๔ สระบุรี สำหรับ ๘ จังหวัดภาคกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ขอเชิญหน่วยงาน อปท. เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ฯ
QR-Code Facebook Page Official กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เขต 4 สระบุรี
 1. จังหวัดสระบุรี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 2. จังหวัดลพบุรี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 3. จังหวัดสิงห์บุรี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 4. จังหวัดอ่างทอง  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 5. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 6. จังหวัดปทุมธานี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 7. จังหวัดนนทบุรี  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
 8. จังหวัดนครนายก  [คลิกที่นี่] ปรับปรุงใหม่ 28/11/2561
   ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร"งานประชุมชี้แจง 8 จังหวัด" ใหม่ล่าสุด (8 ม.ค.2562)  
(อัพเดต 18 มีนาคม 2562)
(อัพเดต 18 มีนาคม 2562)
(อัพเดต 18 มีนาคม 2562)
(อัพเดต 18 มีนาคม 2562)
(อัพเดต 18 มีนาคม 2562)
(อัพเดต 18 มีนาคม 2562)
(อัพเดต 18 มีนาคม 2562)
(อัพเดต 18 มีนาคม 2562)