กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 (สระบุรี)
Webmaster : นายสุทธิพจน์ จำปาทอง (08-6767-4979) tonguru แอ๊ด gmail.com
Best Screen 1600x900 pixel, Support IE8++, FireFox 20++, Crome
หรือ เข้า google.com ค้นหา localfund หรือ สปสช.เขต 4 หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
    สำหรับการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น จำเป็นต้องมีหน่วยประสานงานภาคประชาชนที่เข็มแข็ง โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัด / หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ โดยแยกตามจังหวัด ดังนี้ (อัพเดต 11 กุมภาพันธ์ 2560)
  1. จังหวัดสระบุรี
  2. จังหวัดลพบุรี
  3. จังหวัดสิงห์บุรี
  4. จังหวัดอ่างทอง
  5. จังหวัดปทุมธานี
  6. จังหวัดนนทบุรี
  7. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  8. จังหวัดนครนายก
รายชื่อผู้แทนศูนย์ประสานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน
ขั้นตอนการ รับเงิน จ่ายเงิน กองทุนอบต.เทศบาล